Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Indberetning til databaser"
http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/databaser/index.html
Udskriftsdato: onsdag 1. april 2020 kl. 6:44
Sidst ændret: 17. februar 2015
© GEUS grundvandskortlægning gk.geus.info


Indberetning til databaser

I takt med at der indsamles nye data skal de kvalitetsikres, og de lægges ind i GEUS' databaser, der udgør det fælles grundlag for ministeriet. Grundlaget indgår i Miljøportalen i takt med at databaserne bliver en del af denne.

Databaserne er:

En samlet oversigt over GEUS' data og kort findes her.

Geologisk Datacenter i GEUS har desuden en database for grundvandsmodeller, hvortil hydrologiske modeller indrapporteres.

Opdatering
Den geologiske fortolkning, der udgjorde grundlaget for starten af kortlægningen, vil gennem undersøgelsen være blevet forbedret og forandret. Som konsekvens af den nye viden, skal der laves en opdateret/ny syntese af beskrivelsen af de geologiske forhold i form af kort og en digital geologisk model, som skal gemmes til efterkommere.

Den Nationale Vandressouce Model
GEUS har opbygget en National Vandressource Model, som kan danne rammen for de mere forfinede grundvandsmodeller, der vil være nødvendige i mange sammenhænge. Hydrologisk Afdeling i GEUS udfører i disse år en opgave med modellering af vandressourcen i forbindelse med grundvandsovervågningen (NOVANA) for Miljøcentrene. Modellen kan efterfølgende forfines med resultaterne af detailkortlægningen.