Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Grundvandskortlægning"
http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/index.html
Udskriftsdato: onsdag 16. oktober 2019 kl. 15:58
Sidst ændret: 1. maj 2014
© GEUS grundvandskortlægning gk.geus.info


Velkommen til Grundvandskortlægning

Her kan du finde:

Den nationale grundvandskortlægning varetages af Miljøministeriet, Naturstyrelsen, se organisationsdiagram.

Den overordnede koordinering af opgaven foretages af styregruppen for grundvandskortlægning under ledelse af vicedirektør Mads Leth-Petersen fra Naturstyrelsen. Styregruppen bistås af projektsekretariatet og den daglige ledelse.

GEUS' Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning (GRUK) har blandt andet til opgave at bistå den nationale grundvandskortlægning som bygherrerådgiver, med udvikling af metoder og udarbejdelse af geovejledninger, der kan effektivisere og ensarte grundvandskortlægningen. Afdelingen arbejder derudover som fagdatacenter for grundvand, med grundvandsovervågning og geologisk kortlægning.