Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Kravspecifikationer"
http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/kravspec/index.html
Udskriftsdato: torsdag 2. juli 2020 kl. 10:47
Sidst ændret: 4. juli 2008
© GEUS grundvandskortlægning gk.geus.info


Kravspecifikationer

Kravspecifikationer omfatter her tekniske anvisninger for metoder, der anvendes i grundvandskortlægningen. Specifikationerne kan indskrives i udbud til rådgiver og skal sikre, at der sker en ensartet udførelse af dataindsamling, datatolkning, kvalitetssikring og dataindberetning.

Inden for kortlægning af grundvand sker en fortsat udvikling og forbedring af metoderne og deres anvendelse. Nye metoder inddrages også for at forbedre reultaterne. Kravspecifikationerne bliver derfor løbende opdateret i takt med metodernes udvikling, erfaringerne ændres og der tages nye metoder i anvendelse.

Kravspecifikationer til de enkelte metoder vil løbende blive lagt på siden og opdateret. 


billede_afsnit_kravspecifikationer_net.jpg