Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Udviklingssamarbejde"
http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/udviklingssamarbejde/index.html
Udskriftsdato: onsdag 1. april 2020 kl. 6:29
Sidst ændret: 6. september 2011
© GEUS grundvandskortlægning gk.geus.info


Udviklingssamarbejde

Kortlægningen af grundvandet skal ske koordineret og efter ensartede metoder hen over landet. Løsningen af kortlægningsopgaven kræver samordning af nye fælles værktøjer, arbejdsmetoder og databaser m.m.

Arbejdet foregår i samarbejde med forskningsinstitutioner og med private konsulenter. Som eksempel kan nævnes samarbejdet mellem Naturstyrelsen og Århus Universitet på geofysikområdet, med GEUS på geologi-, kemi- og modelleringsområdet.

Styregruppen for Grundvandskortlægning koordinerer opgaven ved igangsætning af

arbejdsgrupperne sikres den overordnede erfaringsudveksling, koordinering og rådgivning i forbindelse med nedsatte projekter, standarder og formidling af viden. Arbejdsgrupperne er rådgivende inden for deres område i forhold til Styregruppen for Grundvandskortlægning. 

Projekterne fungerer som arbejdsgrupper, hvor der udvikles og etableres konkrete værktøjer.

Projekterne refererer til en arbejdsgruppe eller Projektsekretariatet.

Ved etablering af metoder og standarder sikres, at erfaringer fra arbejdsgrupperne videreføres i ny kortlægning.

Ved afholdelse af temadage og kurser sikres formidling af de opnåede resultater.