Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig
[an error occurred while processing this directive]

Velkommen til Grundvandskortlægning

Her kan du finde:

  • Information om den nationale grundvandskortlægning
  • Information om status for den nationale grundvandskortlægning 
  • Information om resultater, metoder og standarder
  • Links til GEUS landsdækkende databaser om boringer, geofysik, grundvandskemi, modeller samt rapporter
  • Links til Naturstyrelsens websites, hvor du bl.a. kan hente lokal viden om kortlægning i Naturstyrelsen.

Den nationale grundvandskortlægning varetages af Miljøministeriet, Naturstyrelsen, se organisationsdiagram.

Den overordnede koordinering af opgaven foretages af styregruppen for grundvandskortlægning under ledelse af vicedirektør Mads Leth-Petersen fra Naturstyrelsen. Styregruppen bistås af projektsekretariatet og den daglige ledelse.

GEUS' Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning (GRUK) har blandt andet til opgave at bistå den nationale grundvandskortlægning som bygherrerådgiver, med udvikling af metoder og udarbejdelse af geovejledninger, der kan effektivisere og ensarte grundvandskortlægningen. Afdelingen arbejder derudover som fagdatacenter for grundvand, med grundvandsovervågning og geologisk kortlægning.


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 1. maj 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!