Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Boringer og prøvepumpning

Etableringer af undersøgelsesboringer er en vigtig del af grundvandskortlægningen for at få ny og bedre viden om områdernes geologiske opbygning og dermed grundvandsmagasinerne og deres beskyttelse.

Boringerne kan etableres med forskellige formål, hvilket er vigtigt at gøre sig klart før borearbejdet udbydes. Skal boringen primært bidrage med viden om f.eks. jordlagenes beskaffenhed, vandkemien eller hydrauliske prametre? Formålet har betydning for valg af boremetode, præcision i borearbejdet samt boringens udbygning og afslutning.

I overvejelserne om valg af boremetode og planlægning af borearbejde m.v. kan der hentes hjælp i:

Lovgivning mv.
Etablering af en undersøgelsesboring kræver en tilladelse efter Vandforsyningsloven med kommunen som den myndighed, der forvalter loven. Da boringerne oftest udføres som kategori A-boringer, skal brøndboreren have et A-bevis.


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 19. februar 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!