Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Jordprøvetagning

Jordprøver der udtages fra grundvandsboringer er vigtige for den geologiske forståelse i et område. I de senere år har der derfor været fokus på at forbedre prøveudtagningen, behandlingen af jordprøverne samt beskrivelse af prøverne. Denne prøveudtagning erstatter ikke, men sker sideløbende med, den prøveudtagning, som brøndboreren lovmæssigt skal indsende til Boreprøvelaboratoriet på GEUS sammen med den digitale indberetning af brøndborerens egen prøvebeskrivelse til Borearkivet.

Specielt for de kvartære sedimenter er der i et samarbejde mellem de jysk-fynske amter i 2003 udarbejdet en vejledning til håndtering af jordprøver:

- til sedimentkemi
Skal reduktionskapaciteten bestemmes i grundvandsmagasinet og dæklagene, udtages jordprøver specielt til denne analyse. Udtagning og især behandling af disse prøver afviger fra prøvetagninger til almindelig beskrivelse.


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 19. februar 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!