Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig
[an error occurred while processing this directive]

SkyTEM

Geofysiksamarbejdet har udarbejdet vejledningsmateriale, der skal ligge til grund for såvel målinger som processering og tolkning i forbindelse med udførelse af SkyTEM-kortlægninger.
SkyTEM-metoden er i modsætning til de geofysiske metoder, der hyppigst anvendes i forbindelse med grundvandskortlægningen, en metode, hvor målearbejde og tolkningsarbejde udføres af forskellige aktører.

SkyTEM-målinger
SkyTEM-målinger udføres kun af SkyTEM ApS. Målingerne kan alt efter kortlægningsfokus foretages med forskellige konfigurationer af måludstyret. I den nye udgave af Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger, processering og tolkning findes en oversigt over de foreliggende muligheder. Tidligere var disse muligheder beskrevet i et separat notat (beskrivelse af 2009-05-05 ).
Kravspecifikationerne for udførelse af den feltmæssige del af en SkyTEM-kortlægning omfatter således valg af konfiguration af måleudstyr, specifikation af kortlægningsområde samt målelinier, deres retning og indbyrdes afstand.
Vedrørende upload af SkyTEM-data og tolkninger, der foretages via Workbench, henvises endvidere til note fra Geofysiksamarbejdet.

SkyTEM-tolkning
Tolkning af SkyTEM-målinger udføres i Aarhus Workbench. Den valgte rådgivers arbejde med processering og tolkning af SkyTEM-data skal følge GeoFysikSamarbejdets vejledning, der kan hentes på deres hjemmeside. Tidligere var denne vejledning skilt i flere dokumenter. 

Hertil kommer andre rapporter fra Geofysiksamarbejdet, som kan anbefales, f.eks.:

Ud over hvad der fremgår af Geofysiksamarbejdets vejledninger og kravspecifikationer, er der yderligere en række krav omkring rapportering og indhold, som det er nødvendigt at specificere i forbindelse med udsendelse af udbud vedr. SkyTEM-tolkningsopgaver.

Validering af luftbårne systemer generelt
I 2009 blev der igangsat et projekt, der har til formål at vurdere, om VTEM kan være et brugbart alternativ til SkyTEM i forbindelse med grundvandskortlægningen.
I forbindelse med projektet har Geofysiksamarbejdet udført en udbygning af det nationale teststed for TEM-målinger, så det kunne anvendes til VTEM-metoden. GEUS har desuden udarbejdet en detaljeret beskrivelse af kravene til ene generel validering af et luftbårent TEM-system til anvendelse i den danske grundvandskortlægning. Notatet kan ses her på både dansk og engelsk.
Se også:
DR's program:
"Viden Om - Jagten på grundvand",
fra 11-10-2005
Programmet handler om, hvordan man med en ny avanceret metode kortlægger grundvandet i den danske undergrund."


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 8. juli 2011
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!