Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Geologiske modeller

Opstilling af en geologisk model er en kompleks opgave, idet den samler alle oplysninger og data i en forståelse og tolkning af områdets geologi.

Den geologiske model skal tilpasses det enkelte område med baggrund i modellens formål samt de data, der er til rådighed. Rammerne for opgaven stilles, så der samtidig er mulighed for at arbejde frit med den geologiske tolkning af data.

I geovejledningen herunder gives der anbefalinger til opstilling af modeller og der findes en værktøjskasse, hvor håndtering af de anvendte metoder gennemgås.

Dokumentation af information om modellen er ligeledes vigtig i forbindelse med sikring af modellens fremtidige genanvendelse. Rapport, incl. datablad og checkskema kan downloades fra modeldatabasens hjemmeside.


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 19. februar 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!