Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Hydrologi

Grundvandsmodeller opdeles traditionelt i stationære og dynamiske modeller, der anvendes alt efter områdets hydrogeologiske forhold og de krav, der stilles til modelresultaterne. I Geo-vejledning 7, God praksis i hydrologisk modellering, har man samlet de bedste erfaringer fra opstilling af grundvandsmodeller.

I geo-vejledningen lægges der vægt på, at modelopstillingen udføres for at løse problemstillinger i et område i overensstemmelse med de tilgængelige data og ressourcer. Beslutningen om at opstille en grundvandsmodel og den modeltype, der vælges, skal derfor afspejle de konkrete behov og kan være forskellige fra område til område.

Referencer:

Vandbalance

Der er i 2011 udarbejdet en rapport der anbefaler hvordan man håndterer hydro-meteorologiske data og hydrologiske modeller til vandbalancebestemmelser i Danmark. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem GEUS, DJF, DMU og DMI og er en revision af de tidligere anbefalinger fra 2002.

  • Vandbalance i Danmark, vejledning i opgørelse af vandbalance ud fra hydrologiske data for perioden 1990 - 2010. GEUS 2011.

Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 16. september 2011
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!