Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Nitratsårbarhed - vurdering og udpegning

Grundvandskortlægningen skal bl.a. resultere i udpegninger af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder mht. nitrat samt vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed. Dette er nogle meget centrale opgaver i den afsluttende del af kortlægningen.

Geo-vejledning 5, Vurdering af grundvandsmagasiners nitratsårbarhed fra 2009 beskriver det detaljerede faglige grundlag for vurdering og udpegning af nitratsårbarhed, mens Zoneringsvejledningen fra 2000  og Naturstyrelsens rapport Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO (hhv nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder med hensyn til nitrat) fra 2014 udgør det administrative grundlag for Naturstyrelsens vurdering og udpegning af nitratsårbarhed. 

Både Naturstyrelsens rapport og Geo-vejledning 5 er udarbejdet på baggrund af tidligere erfaringer - såvel administrative som faglige - med vurderinger og udpegninger af nitratsårbarhed. Disse er bl.a. samlet i Status af amternes arbejde med udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder og indatsområder ht. nitrat.  


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 20. august 2015
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!