Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Pejlinger og boringsregistrering

Ved at foretage en boringsregistrering med efterfølgende synkronpejlerunder skabes et solidt grundlag for efterfølgende geologisk modellering og udarbejdelse af potentialekort, der kan indgå i den videre kortlægning, bl.a. i grundvandsmodellerne.

Boringsregistreringen giver mulighed for, at boringerne indmåles, kvalitetssikres og gøres pejlbare og der er samtidig mulighed for at udtage vandprøver til efterfølgende vandkemiske analyser.

Synkronpejlerunden giver et øjebliksbillede af grundvandspotentialet, som er væsentlig bedre end de potentialekort, der optegnes af pejledata med forskellige oprindelser.

I nedenstående udbudsmateriale tages der udgangspunkt i amtsmateriale, som indeholder krav til såvel boringsregistrering som synkronpejlerunde. I materialet tages udgangspunkt i registreringsprogrammet ARBI, som en række amter benyttede til boringsregistrering. Videre udvikling af dette program er imidlertid ophørt og support er begrænset. GEUS arbejder i øjeblikket med en pda-løsning, der skal kunne anvendes ved feltarbejdet. For oplysninger om ARBI kontakt evt. Claus Ditlefsen, , tlf.: 6172 8350.

Boringsregistreringen bør udføres som beskrevet i vejledningerne herunder:

Se i øvrigt Borearkivets hjemmeside for relevante vejledninger og links (bestilling af DGU-numre, boringskilte, kvalitetssikring af indtastede boringer, indberetning mv.)
 


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 13. januar 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!