Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Sediment- og grundvandskemi

Kortlægning af sediment- og grundvandskemi er en fundamental opgave i grundvandskortlægningen. Geo-vejledning 6, Kemisk grundvandskortlægning danner det faglige grundlag for udførelse af den kemiske grundvandskortlægning som både inkluderer sediment- og grundvandskemi. Geo-vejledning 6 er den første egentlige vejledning i kemisk grundvandskortlægning i Danmark og kan anvendes bredt i forbindelse med alle typer af forsknings- og udviklingsprojekter. Geo-vejledningen indeholder ikke almindeligt lærebogsstof, og det forudsættes derfor at brugeren har et vist forhåndskendskab til grundvandskemi.

Selve den sedimentkemiske prøvetagning er nærmere beskrevet under Boringer og prøvepumpning - jordprøvetagning.


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 28. marts 2011
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!