Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Fagdatacenter for Grundvand

GEUS er fagdatacenter for grundvand.

GEUS, Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning har den særlige opgave at medvirke til at udvikle, koordinere, optimere og implementere metodegrundlaget for løsning af den nationale grundvandskortlægning. Opgaven hermed er, at: 


  • bistå med dataredning og opdatering samt drive de databaser i GEUS, der anvendes i kortlægningen, så den ajourførte viden kan danne grundlag for fælles videndeling mellem Naturstyrelsen, kommuner, regioner, vandværker og andre brugere

  • udvikle og sikre implementering af nye metoder i kortlægningen med spidskompetencer inden for geofysik og geologisk modellering samt fastholde standarder

  • bistå med udviklingsprojekter og kursusarbejde rettet mod Naturstyrelsens medarbejdere, rådgivende firmaer og andre der arbejder med kortlægningsopgaver samt indgå i arbejdsgrupper.

  • igangsætte og understøtte udviklingsaftaler mellem Naturstyrelsen, forskningsinstitutioner og universiteter

  • bistå med at opstille og kvalitetssikre geologiske modeller og vedligeholde disse

GEUS' afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning indgår i styregruppen for grundvandskortlægning og projektsekretariatet. Der foregår specielt forsknings- og udviklingsarbejde i forhold til følgende tre områder: Grundvandsbeskyttelse, hydrogeofysik og geologisk kortlægning.Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 8. juli 2011
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!