Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Arbejdsgrupper


Der er dannet en række arbejdsgrupper med henblik på at tilrettelægge, koordinere og udføre opgaver, der kræver særlig ekspertice, og herigennem sikre oplæring og videndeling for grundvandskortlægningen. GEUS deltager i følgende arbejdsgrupper:

Navn, link Kompetenceområde GEUS' deltager
Geofysik Geofysik Verner Søndergaard
Geologi Boringer, prøvetagning, geologi og geologisk modellering Margrethe Kristensen
Kemi    Grundvandskemi og sedimentkemi 

Birgitte Hansen

Hydrologi       Pejlinger, potentialekort, hydrologi og vandbalance, hydrologisk modellering, prøvepumpning Rasmus Rønde Møller
KIHK  Koordinationsgruppe for initiativer til hurtigere kortlægning Verner Søndergaard
GIS Opsamling og arbejde med eksisterende og nye GIS-temaer Susie Mielby


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 10. januar 2012
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!