Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Kursus og temadage

For at sikre en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen vil der løbende blive tilrettelagt faglig efteruddannelse for medarbejderne i Naturstyrelsen og GEUS samt rådgivende virksomheder og andre der arbejder med kortlægningsopgaven.

Ligeledes vil der løbende holdes temadage, for at sikre en fælles opfattelse af kortlægningen ved alle Naturstyrelsens medarbejdere.  

Aktuelle arrangementer:

Tidligere arrangementer:

Kursus i logging
10. september 2013 
Arrangør: GEUS
Program og indlæg  som på kurset i 2011

Geovejledning 7, Vandbalance og Usikkerheder på indvindings- og grundvandsdannende oplande - oplæg over tre rapporter
1. november 2011 som videomøde
Arrangør: GEUS
Oplæg

Kursus i logging
13. oktober 2011 i Århus
Arrangør: GEUS
Program og indlæg

Kursus i Geo-Vejledning 6 Kemisk Grundvandskortlægning :

  • 6. juni 2011 kl. 9.30 - 19.00 hos Naturstyrelsen Århus
  • 8. juni 2011 kl. 9.30 - 19.00 hos Naturstyrelsen Roskilde

Arrangør: GEUS

Møde om indberetning af jordprøver og geologisk prøvebeskrivelse
10. februar 2011 i Århus
Arrangør: GEUS
Program og indlæg

Grundvandstemadag
2. november 2010 i Odense

Kursus i praktisk brug af modeldatabasen
hhv. den 14. eller den 21. september 2010 i Århus
Arrangør: GEUS

Fagmøde om sammentolkning 7. oktober 2010
Program, indlæg og resume.
Arrangører: Kompetencenetværk for kemi 

Temadag for hydrologi den 16. december 2009
Program, indlæg og opfølgningsnotat

Temadage for grundvandskortlægningen den 22.-23. september 2009

Kalkworkshop den 4. juni 2009 
Referat og indlæg 

Kick-off møde for grundvandskortlægning den 6. maj 2009 
Referat og indlæg

Fælles ERFA: "Fra geofysik til geologi til grundvandsmodeller" den 24. marts 2009
Program og indlæg

Temadage for grundvandskortlægning den 23.-24. september 2008
Program for temadagene 2008.

Temadag for grundvandskortlægning den 24.-25. maj 2007
På siden Temadage 2007 har vi lagt kopi af oplæg, diskussioner og evalueringer. 


Kontakt vedrørende nye arrangementer kan ske til Bente Nedergaard, GEUS Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning, email: .


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 13. januar 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!