Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Metoder og standarder


I forbindelse med ministeriets løsning af opgaven skal der ske en udvikling, koordinering, optimering og implementering af det udviklede metodegrundlag for løsning af de nationale kortlægnings- og planlægningsopgaver.

For at Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning løbende kan følge op på udvikling af standarder og metoder, skal etableringen af nye kontrakter, udbud samt dataindberetning ske i samarbejde med afdelingen.

Udbud og kontrakter

Emne Kontaktperson Mailadresse
Boringer GEUS/GRUK Anne Mette Nielsen
Pejlinger GEUS/GRUK Brian Lyngby Sørensen
Geofysik GEUS/GRUK Ingelise Møller Balling
Geologiske
Modeller
GEUS/GRUK Margrethe Kristensen
Hydrologiske Modeller GEUS/GRUK Margrethe Kristensen


Metodeopsamlinger

Emne Kontaktperson Mailadresse
Info til lodsejere GEUS/GRUK Brian Lyngby Sørensen
Geologiske Modeller GEUS/GRUK Margrethe Kristensen
og Flemming Jørgensen

Potentialekortlægning GEUS/GRUK Susie Mielby
Indvindingsoplande GEUS/GRUK
Sårbarhed GEUS/GRUK Birgitte Hansen
Vandkvalitet GEUS/GRUK Birgitte Hansen og
Lærke Thorling Sørensen

Plangrundlag GEUS/GRUK Anne Mette Nielsen


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 30. april 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!