Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Projekter


Oversigt pr. 2010-02-08:

For øjeblikket er der igangsat følgende projekter. Grøn farve viser afsluttede projekter. 

Emne Projekt Kontaktperson Mailadresse


Geofysisk kortlægning


Geofysisk database - GERDA

GEUS Data - Mikael Pedersen
Geofysisk database - GERDA omlægning GEUS Data - Mikael Pedersen

Optimering af model til indberetning af seismik til GERDA GEUS Data - Mikael Pedersen

 

Endelig implementering af MRS i Grundvandskortlægningen Rambøll - Mette Ryom Nielsen  
Optimering af seismiske optageparametre og nye dataanalyser til Grundvandskortlægningen, seismik del B AU GI - Egon Nørremark  
Geofysiksamarbejde GEUS GRUK - Thomas Vangkilde-Pedersen 

Geologisk kortlægning

Lavpermeable horisonter i Skrivekridtet – Fase A.
NST Aalborg - Kirstine Skov Nielsen

Sedimentprøvetagning i dybe boringer
GEUS GRUK - Claus Ditlefsen 

Kortlægning af begravede dale i Danmark
GEUS GRUK - Flemming Jørgensen

Højopløselig stratigrafi - metodeudvikling
GEUS Geofysik - Erik Skovbjerg

3D-modellering af den Miocæne lagserie
GEUS Geofysik - Erik Skovbjerg
Vejledning til geologisk modelopstilling i forbindelse med grundvandsmodellering GEUS GRUK - Margrethe Kristensen

Kravspecifikation til opdatering af NOVANA-modellen
 GEUS Hydro - Lisbeth Flindt Jørgensen

 

Anvendelse og arbejdsgang i forbindelse med GeoScene 3D GEUS GRUK - Margrethe Kristensen


Kemisk kortlægning 


Arsen i kalkmagasiner

GEUS Hydro - Flemming Larsen
 

Geovejledning i kemisk kortlægning  
GEUS GRUK - Birgitte Hansen   

Vurdering af danske magasiners følsomhed overfor vejsalt 
Århus Universitet - Søren Munch Kristiansen

  


Beskyttelse 

Udpegning af indvindingsoplande, del 1.

GEUS GRUK - Claus Holst Iversen

 

Udpegning af indvindingsoplande del 2, AEM-metoden 
 GEUS GRUK - Claus Holst Iversen  
Udpegning af indvindingsoplande del 2, Stationære vs. dynamiske modeller   GEUS GRUK - Claus Holst Iversen  
 
Udpegning af indvindingsoplande del 2, Usikkerhedsbetragtninger på numerisk beregnede oplande.   GEUS GRUK - Hans Jørgen Henriksen 

Geovejledning i kortlægning af kalkmagasiner

 GEUS GRUK - Thomas Vangkilde-Pedersen


GIS

Nøgletabel med indtag

GEUS GRUK - Susie Mielby
Rammeprojekt for Trin 1 Naturstyrelsen Roskilde - Joachim Mahrt
 
EDB-projekt for Trin 1 GEUS DATA - Bjarni Pjetursson

Rammeprojekt for hydrogeologiske GIS-temaer GEUS GRUK - Susie Mielby 

EDB-projekt for nøgletabel  GEUS DATA - Martin Hansen


Databaser

Geologisk modeldatabase   

GEUS Data - Claus Ditlefsen  


  

Rapportdatabase fase 2   GEUS GRUK - Brian Lyngby Sørensen 

 


Hydrologi 


Geovejledning i potentialekortlægning
 

GEUS GRUK - Susie Mielby  
Geovejledning i hydrologisk modellering GEUS Hydro - Jens Christian RefsgaardGrafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 16. januar 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!