Velkommen

Dette er web-udgaven af Geo-vejledning 3: Opstilling af geologiske modeller til grundvandskortlægning.

Geo-vejledningen er udarbejdet af Flemming Jørgensen, Margrethe Kristensen, Anker Lajer Højberg, Knud Erik Strøyberg Klint, Christina Hansen, Birthe Eg Jordt, Niels Richardt og Peter Sandersen.

Peter Sandersen, GEUS, er redaktør på web-udgaven af Geo-vejledning 3.

PĂĄ hver af vejledningens sider er det muligt at kommentere og diskutere de beskrevne arbejdsgange og procedurer. Kommentarerne vil med jævne intervaller blive vurderet og indarbejdet i vejledningen. Den oprindelige vejledning er offentliggjort i juli 2008. Herunder er en historik over indarbejdningen af kommentarer.

Forside

Historik

1/4 2017: Den oprindelige vejledning er udgivet her.