Indhold

Indledning

1. Problemformulering og udarbejdelse af projektbeskrivelse

1.1 De indledende overvejelser før modelopstillingen

1.2 Problemformulering

1.3 Projektbeskrivelsen

2. Arbejdsgang ved geologisk modelopstilling

2.1 De tre modeltrin

2.2 Geologisk forstĂĄelsesmodel

2.3 Rumlig geologisk model

2.4 Hydrostratigrafisk model

2.5 Referenceliste

3. Værktøjskasse

3.1 Seismik

3.2 TEM

3.3 PACES og PACEP

3.4 MEP og DC-data

3.5 Geofysiske borehulslogs

3.6 Andre geofysiske data

3.7 Boredata

3.8 Stratigrafiske data

3.9 Hydrologiske data

3.10 Kemiske data (grundvands- og sedimentkemi)

3.11 Eksisterende tolkninger

3.12 Topografiske data

3.13 Jordarts- og jordbundsdata

3.14 Informationer fra blotninger

3.15 Lagmodel

3.16 Pixelmodel

3.17 Sammenstilling med andre geologiske modeller

3.18 Modelafgrænsning

3.19 Prioritering og visualisering af data

3.20 Interpolation af data

3.21 Profilnetværk og projektionsafstande

3.22 Profiloptegning

3.23 Papirtolkning

3.24 Digital tolkning

3.25 Punkttolkning

3.26 Profiltolkning

3.27 Horisontaltolkning

3.28 Afgrænsning af lag og lagflader

3.29 Gridmodellering

3.30 3D-visualisering og -tolkning

3.31 Indarbejdelse af landskabsanalyse i den geologiske model

3.32 Modellering af begravede dale, forkastninger og andre strukturer

3.33 Modellering og implementering af istektonik

3.34 Fra rumlig geologisk model til hydrostratigrafisk model

3.35 Dokumentation

3.36 Usikkerhedsvurderinger

3.37 Kvalitetssikring af tolkninger

3.38 Interpolation af tolkede flader og lag

3.39 Fra hydrostratigrafisk model til grundvandsmodel

3.40 Det digitale slutprodukt

3.41 Eksport af modeller til modeldatabasen

3.42 Afrapportering