1.1 De indledende overvejelser før modelopstillingen

Ved de indledende overvejelser før modelopstillingen er det vigtigt at lave en gennemarbejdet problemformulering, så der eksisterer et godt overblik over projektgrundlaget, før der laves en projektbeskrivelse. Problemformuleringen udarbejdes inden opstillingen af de geologiske modeller (se Figur 1).

Figur 1

Figur 1: Diagram, der viser placeringen af problemformulering og projektbeskrivelse i forhold til opstilling af de enkelte modeltyper.

1.1.1 Den iterative proces

Ved de indledende overvejelser skal der helt overordnet tages stilling til, i hvilket omfang arbejdsgangen skal forløbe i en iterativ proces eller i et sæt af rammer, der på forhånd er fastlagt. Den mest optimale måde at gribe modelopstillingen an på varierer i forhold til flere forskellige faktorer. Er der god tid til rådighed kan modelopstillingen med fordel foregå i en iterativ proces, hvor data gradvist indsamles. Således kan der f.eks. startes med en geologisk forståelsesmodel, inden der kortlægges. Andre gange skal der opstilles en rumlig geologisk model og en hydrostratigrafisk model, før der kan dannes et fuldstændigt overblik over de datasvage områder, hvor der skal indsamles nye data. Denne proces kan for store projektområders vedkommende køre i flere omgange (se Figur 2). Hvis modellerne er veldokumenterede, kan de løbende opdateres og forbedres. Den rumlige geologiske model er i princippet en tolknings- og vidensdatabase, der til enhver tid indeholder det geologiske kendskab til et projektområde. Fra "databasen" vil der kunne hentes den seneste og dermed bedste rumlige geologiske model. Ved opstilling af den hydrostratigrafiske model anvendes de hydrologiske data samt grundvands- og sedimentkemiske data, derfor kan der opstå datasvage områder, som ikke var synlige under opstilling af den rumlige geologiske model.

Figur 2

Figur 2: Iterativ proces, hvor data gradvist indsamles og de geologiske modeller løbende opdateres. Ved opstilling af de geologiske modeller bliver datasvage områder synlige og det kan være nødvendigt at indsamle flere data.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *