3.15 Lagmodel

3.15.1 Generel beskrivelse

En lagmodel består i princippet af lagflader, som for hver enkelt lags vedkommende defineres af et sæt af vektorforbundne punkter i rummet. Disse punkter kan digitaliseres/tolkes ved hjælp af punkttolkning (se kap. 3.25 ”Punkttolkning”) og indarbejdes digitalt i modellen (se kap. 3.24 ”Digital tolkning”) ved hjælp af profiltolkning (se kap. 3.26 ”Profiltolkning”) og horisontaltolkning (se kap. 3.27 ”horisontaltolkning”).

Lagfladerne kan også tolkes ved hjælp af gridtolkning (”se kap. 3.29 ”Gridmodellering”), og ved denne proces indlægges der ikke fladetolkningspunkter i modellen. Fladetolkningspunkterne er dog vigtige at have i sin model, da disse udgør selve grundlaget i modellen. Ofte udføres der en interpolation af fladetolkningspunkterne og lagmodellen kan derfor, foruden de grundlæggende fladetolkningspunkter og eventuelle tolkede grids, også indeholde interpolerede gridflader.

PĂĄ grundlag af de skabte flader defineres mellemrummene mellem fladerne som lag. BĂĄde lagene og lagfladerne tilknyttes diverse information om f.eks. tolkninger, beslutninger, datagrundlag og usikkerhed.

Lagmodellen står i kontrast til pixelmodellen (se kap. 3.16 ”Pixelmodel”), hvor modelrummet deles op i pixels. Tolkningen i pixelmodellen består i at give hver enkelt pixel en eller flere geologiske/hydro-stratigrafiske karakteristika. I pixelmodellen er der ikke defineret lagflader ved hjælp af vektorforbundne punkter eller gridflader. Såvel rumlige geologiske modeller som hydrostratigrafiske modeller opstilles oftest som lagmodeller. Der kan godt opstilles en lagmodel, der efterfølgende konverteres til en pixelmodel.

Lagmodellen skal ikke nødvendigvis bestå af gennemgående lagflader/lag. I udgangspunktet tolkes der i den rumlige geologiske model kun lagflader/lag, når der er kendskab til disse, mens der i den hydrostratigrafiske model tolkes i hele modelrummet. Lag og lagflader kan afgrænses lateralt (se kap. 3.28 ”Afgrænsning af lag og lagflader”).

Figur 35

Figur 35: Eksempel pĂĄ en hydrostratigrafisk lagmodel fra modelomrĂĄde omkring Billund.

3.15.2 Fordele og ulemper

Fordele ved lagmodellen i forhold til pixelmodellen:

  • Der er bedre mulighed for at placere laggrænser præcist
  • Lagene kan fĂĄ nøjagtige tykkelser
  • En lagmodel er lettere at beskrive og dokumentere
  • Der kan interpoleres/udtegnes lagflader fra modellen

Ulemper ved lagmodellen i forhold til pixelmodellen:

  • Det er vanskeligt digitalt at indarbejde komplekse og detaljerede strukturer i en lagmodel
  • Langsommelig proces

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *