3.19 Prioritering og visualisering af data

3.19.1 Generel beskrivelse

Under selve arbejdet med at opstille den geologiske model, er der ofte behov for en prioritering af de datasæt, der arbejdes med. Normalt skal der i tolkningsarbejdet inddrages oplysninger fra en lang række forskelligartede datasæt, og det er således ikke muligt at have overblik over alle informationerne, uden at der skal prioriteres mellem hvordan og hvornår forskellige datasæt skal være aktive/synlige.

Der skal endvidere prioriteres eller sorteres mellem data inden for de enkelte datasæt. Denne sortering er beskrevet under bl.a. kap. 3.7 ”Boredata”.

3.19.2 FormĂĄl og fremgangsmĂĄde

Dataprioritering

Dataprioriteringen afhænger af datasættets anvendelighed i den aktuelle situation samt af datatypen.

I en tolkningssituation skal der, alt efter anvendeligheden, hele tiden lægges forskellig vægt på de enkelte datasæt. De mest anvendelige datasæt skal derfor selvfølgelig prioriteres højest i datavisualiseringen. Datasættenes anvendelighed afhænger af flere forskellige ting, bl.a. formålet med modellen, modellens fokusdybde, datatæthed, datakvalitet og usikkerhed m.m. Relevansen af at vise datasættene varierer med andre ord fra model til model. F.eks. kan PACES-data nedprioriteres til fordel for TEM-data, hvis formålet er at modellere på stor skala, og nyudført SkyTEM kan opprioriteres til fordel for ældre TEM-data, som evt. vurderes at være usikre. Eksempelvis kan også gamle DC-sonderinger nedprioriteres, hvis der foreligger nyere TEM-data. Data af ringe kvalitet samt datasæt med en ringe dækning/tæthed kan også nedprioriteres i forhold til data af god kvalitet og med en god dækning.

Datavisualisering

Da datatyperne ofte er grundlæggende forskellige, kan de vises på en række forskellige måder i modellen. F.eks. vises seismiske data normalt som et dækkende vertikalt ”gardin” ned gennem modellen, mens TEM-sonderinger i udgangspunktet blot er stolper, som ikke dækker hele det vertikale plan. Seismikken ”fylder” derfor mere i modellen end TEM-datasættet, selvom det ikke nødvendigvis giver mere information. Det er ikke muligt at vise to kontinuerte datasæt i samme profil på samme tid, med mindre der arbejdes med f.eks. en sort-hvid skala for det ene datasæt og en farveskala for det andet datasæt. Heraf skal det ene datasæt være transparent. Et 2D-tolket MEP-profil kan f.eks. vises ovenpå et seismisk profil ved at gøre farverne transparente, således at man kan se sort-hvid seismik nedenunder.

Ved dataprioriteringen kan man vælge at udelukke visning af mindre brugbare datasæt eller at nedtone datasættets visuelle udtryk, således at de mest relevante datasæt træder tydeligst frem. Dette kan f.eks. gøres ved at ændre på stolpetykkelse, ændre på værdiskalaer, eller ved at gøre datasættet transparent.

Det er selvsagt også vigtigt at vise datasættene i optimal rækkefølge, således at data visualiseret som punkter og stolper placeres ovenpå kontinuerte datasæt, og mindre brugbare datasæt placeres så langt tilbage som muligt. Kontinuerte datasæt med en lille indtrængningsdybde kan med fordel placeres ovenpå kontinuerte datasæt med en mere dybtgående fokus (f.eks. PACES ovenpå seismik).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *