3.26 Profiltolkning

3.26.1 Generel beskrivelse

Profiltolkning st√•r i mods√¶tning til horisontaltolkning, gridtolkning og egentlig 3 D-tolkning (se kap. 3.27 ‚ÄĚHorisontaltolkning‚ÄĚ, kap. 3.29 ‚ÄĚGridmodellering‚ÄĚ og kap. 3.30 ‚ÄĚ3D-visualisering og tolkning‚ÄĚ). Profiltolkning kan med fordel anvendes sammen med horisontaltolkning s√•ledes, at der opn√•s en form for pseudo-3D-tolkning.

Profiltolkning er den mest anvendte metode til opstilling af rumlige geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Profilerne viser vertikale snit gennem lagserien, hvor data er projiceret ind fra valgte projektionsafstande. Profilerne udtegnes i regul√¶re eller irregul√¶re netv√¶rk gennem modelomr√•det (se kap. 3.21 ‚ÄĚProfilnetv√¶rk og projektionsafstande‚ÄĚ), s√•ledes at de d√¶kker alle, eller i det mindste alle relevante data, og samtidig giver mulighed for, at de tilstedev√¶rende geologiske strukturer kan opl√łses af de fladetolkningspunkter, der placeres langs linierne (se kap. 3.25 ‚ÄĚPunkttolkning‚ÄĚ). Selve profiloptegningsproceduren er gennemg√•et i kap. 3.22 ‚ÄĚProfiloptegning‚ÄĚ.

Ved profiltolkning digitaliseres de tolkede punkter ind p√• profilet. Punkterne best√•r af forskellige typer af fladetolkningspunkter og hj√¶lpepunkter (se kap. 3.25 ‚ÄĚPunkttolkning‚ÄĚ). Fladetolkningspunkterne repr√¶senterer lagflader eller egentlige lag, hvis lagfladerne definerer s√•vel top som bund af laget. Lagfladerne og lagene kan v√¶re lateralt afgr√¶nsede (se kap. 3.28 ‚ÄĚAfgr√¶nsning af lag og lagflader‚ÄĚ).

3.26.2 Formål og fremgangsmåde

Formålet med profiltolkningen er, på en effektiv måde, at kunne opbygge en rumlig geologisk model eller en hydrostratigrafisk model, der bedst muligt repræsenterer den geologiske opbygning eller de hydrostratigrafiske forhold i et givet modelområde. Ved profiltolkning kan der effektivt sammenstilles forskellige datatyper inden for en begrænset zone gennem det geologiske modelområde. Således opnås et 2-dimensionelt overblik over den laterale sammenhæng mellem de forskellige forekommende datatyper og tolkninger.

Ved at starte med at tolke profiler med n√łgleboringer, der er stratigrafisk informative, og andre profiler med god datad√¶kning, f√•s et grundlag for tolkningen af omr√•der med mindre god datad√¶kning.

For at kunne overskue et modelomr√•de p√• et profil, er man normalt n√łdsaget til optegne profilet med vertikal overh√łjning. Dette forvr√¶nger virkeligheden kraftigt og geologiske strukturer f√•r unaturlige former. Det vil sige, at man ved tolkningen, skal have en abstrakt forst√•else af, hvordan strukturerne ser ud i data, og at man skal kunne forme tolkede strukturer med den benyttede overh√łjning. Dette betyder, at man altid skal fors√łge at begr√¶nse overh√łjningen mest muligt. Overh√łjninger p√• mere end omkring 10 ¬ī er vanskelige at h√•ndtere, hvis man stadig vil kunne genkende geologiske strukturer i sine data.

P√• profilet kan data visualiseres p√• en lang r√¶kke forskellige m√•der. Dette er beskrevet under kap. 3.22 ‚ÄĚProfiloptegning‚ÄĚ og under beskrivelsen af de enkelte data.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *