3.27 Horisontaltolkning

3.27.1 Generel beskrivelse

Korttemaer og fladedata udg√łr det datagrundlag, som horisontaltolkningen bygger p√•. Horisontaltolkning vil meget sj√¶ldent kunne st√• alene, men vil normalt fungere som et supplement til profiltolkningen (se kap. 3.26 ‚ÄĚProfiltolkning‚ÄĚ). Horisontaltolkning kan i princippet udf√łres p√• to forskellige m√•der.

P√• den ene m√•de digitaliseres fladetolkningspunkterne og eventuelle hj√¶lpepunkter (se kap. 3.25 ‚ÄĚPunkttolkning) direkte p√• det viste horisontale snit, hvorved ethvert afsat punkt tilknyttes det p√•g√¶ldende snits kote som Z-koordinat. I disse snit kan man placere korttemaer og eventuelle fladedata, der afspejler forskellige geologiske forhold. I snittene digitaliseres laggr√¶nsernes sk√¶ring med det p√•g√¶ldende horisontale snit.

På den anden måde kan der i det horisontale view digitaliseres punkter med valgbare koter og herved opnås en optegning af punkter, som angiver konturlinier for en given lagflade. Denne proces kan hjælpe til udformningen af lagfladerne.

Det vil typisk v√¶re frie fladetolkningspunkter, der digitaliseres ved horisontaltolkningen, men ogs√• st√łttende fladetolkningspunkter kan med fordel digitaliseres her (se kap. 3.25 ‚ÄĚPunkttolkning).

3.27.2 Formål og fremgangsmåde

Ved at kombinere profiltolkning og horisontaltolkning f√•r modell√łren et godt 3-dimensionelt overblik over data og de tolkede lag og lagflader. Et alternativ til denne pseudo-3D-modellering kan v√¶re egentlig 3D-modellering (se kap. 3.30 ‚ÄĚ3D-visualisering og tolkning‚ÄĚ).

N√•r der digitaliseres punkter med valgbar kote vil horisontaltolkningen i de fleste tilf√¶lde tage udgangspunkt i b√•de fladetolkningspunkter og hj√¶lpepunkter (se kap. 3.25 ‚ÄĚPunkttolkning) fra profiltolkninger, hvor boredata, geofysiske data m.v. er blevet tolket i et netv√¶rk af profiler (se kap. 3.26 ‚ÄĚProfiltolkning‚ÄĚ). Tolkningspunkterne for den laggr√¶nse, der √łnskes modelleret, afbildes i kortplan med signatur for punkttype og label for kote. Hvert afsat punkt skal have tilknyttet en koteangivelse, da dette ikke sker automatisk her. Dette kan evt. g√łres ved at der v√¶lges en kote, som de f√łlgende afsatte punkter afs√¶ttes i. Fladedata og korttemaer udg√łr normalt datagrundlaget. Ved tolkninger af de √łvre dele af lagpakken kan det ofte v√¶re relevant at inddrage jordartskort, topografi og landskabselementer.

Evt. håndkonturerede kort for en given laggrænse baseret på fladekort og fladedata, samt både fladetolkningspunkter og hjælpepunkter kan indscannes, og de enkelte konturlinier kan digitaliseres ind i modellen i ved hjælp af horisontaltolkning ved hjælp af valgbar kote.

Ved tolkning i foruddefinerede horisontalsnit afs√¶ttes fladetolkningspunkter langs laggr√¶nsernes sk√¶ring med det horisontale snit. Baggrundsdata vil her typisk v√¶re interpolerede geofysiske kort (f.eks. middelmodstandskort) eller punktdata (f.eks. boringer). I princippet foreg√•r der her pr√¶cis det samme som ved profiltolkningen, blot er modelrummet drejet 90¬ļ.

Ved tolkning af laggr√¶nsers og lags maksimale udbredelse (se kap. 3.28 "Afgr√¶nsning af lagflader og lag‚ÄĚ), kan negativpunkter og afgr√¶nsningspunkter (se kap. 3.25 ‚ÄĚPunkttolkning‚ÄĚ) med fordel anvendes i horisontaltolkningen.

3.27.3 Fordele og ulemper

Fordele:

I forhold til profiltolkning uden supplerende horisontaltolkning f√•r modell√łren ved kombineret profiltolkning og horisontaltolkning et bedre 3-D overblik over modellen. Det er lettere at tolke afgr√¶nsninger af lag, og det er lettere at modificere lagfladerne og indbygge geologisk forst√•else i tolkningen. F.eks. kan en begravet dal lettere modelleres ved hj√¶lp af horisontaltolkning, mens det er sv√¶rere at modellere den korrekt ved profiltolkning alene. Kombineret med profiler giver fladerne fra horisontaltolkningen ogs√• en god visualisering af modellen.

Ulemper:

De g√¶ngse tolkningsprogrammer underst√łtter pt. ikke horisontaltolkning fuldt ud. Horisontaltolkningen kan derfor kun udf√łres gennem besv√¶rlige procedurer, hvori der indg√•r en del manuelle processer. Horisontaltolkning forventes imidlertid implementeret i tolkningsprogrammer fremover.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *