3.30 3D-visualisering og -tolkning

3.30.1 Generel beskrivelse

3D-visualisering og -tolkning foregår digitalt på computer. Ved 3D-visualisering perspektiveres modelrummet i tre dimensioner, således at brugeren via computerskærmen opfatter sig selv placeret i selve modelrummet (se Figur 46). Data, profillinier, lagflader, tolkningspunkter og alt andet med tilknyttede X-, Y- og Z-koordinater placeres visuelt både i X-, Y-planet og i Z-planet. Brugeren opnår derved reelle opfattelser af både proportioner og beliggenhed af de visualiserede elementer i modelrummet.

Figur 46

Figur 46: Eksempel på digitalisering af fladetolkningspunkter i et 3D-tolkningsmiljø (udarbejdet af I-GIS).

3D-visualiseringen giver mulighed for et forbedret overblik over både data, tolkninger og geologiske strukturer, og faciliterer dermed bl.a. strukturgenkendelse og andre centrale forhold i den geologiske tolkningsproces. 3D-visualiseringen anvendes i dag især ved inspektion og validering af de lagflader (se kap. 3.37 ”Kvalitetssikring af tolkninger/validering”), der er dannet ved hjælp af traditionel punkttolkning med efterfølgende interpolation til grids. I 3D-miljøet er det let overskueligt om f.eks. lagflader krydser hinanden, eller om f.eks. punktdata eller liniedata passer med de dannede lagflader.

Der findes allerede programmer på det danske marked, der kan visualisere både data og modeller i 3 dimensioner. 3D-visualiseringsmulighederne åbner nye muligheder i forbindelse med tolkningsarbejdet, og det er åbenlyst en fordel at udnytte disse muligheder. Men der er p.t. kun ringe understøttelse af mulighederne i de programmer, der i Danmark typisk benyttes i arbejdet med tolkning af hydrogeologiske data. 3D-tolkning praktiseres i vidt omfang allerede i olieindustrien, men udviklingen indenfor grundvandsområdet i Danmark lader vente på sig – muligvis fordi det kræver tilvænning at arbejde i 3D, og fordi den traditionelle arbejdsgang ved geologisk modellering i vidt omfang skal ændres.

Som beskrevet i kap. 3.29 ”Gridmodellering” kan tolkning og modellering af grids udføres i et 3D-miljø. Men også punkttolkning (se kap. 3.25 ”Punkttolkning”) kan foretages heri, hvis man f.eks. placerer sine tolkningspunkter på et defineret vertikalt plan eller horisontalt plan i modelrummet. Således kan man indlægge et profil gennem modelrummet, som tydeligt skal kunne ses som f.eks. et transparent ”gardin”, og på dette bliver alle punkter påhæftet. Gardinet kan så gradvist skubbes gennem modelrummet, mens tolkningspunkterne afsættes. Gardinet eller profilet kan visualiseres på samme måde som ved traditionel profiltolkning, hvor data inden for prædefinerede projektionsafstande bliver trukket ind.

I takt med udviklingen på computer- og softwareområdet vil 3D-tolkning vinde mere indpas som værktøj ved geologisk modelopstilling i Danmark.

3.30.2 FormĂĄl

Formålet med anvendelse af 3D-værktøjer er at udnytte datagrundlaget fuldt ud og at lette arbejdsgangen ved geologisk tolkning.

3.30.3 Fordele og ulemper

Fordelene ved 3D-visualisering og –tolkning er følgende:

  • 3D-visualiseringen forøger overblikket over de rumlige forhold i modelrummet, og dette medfører bedre indsigt i de anvendte data og udarbejdede modeller.
  • Der kan udføres gridmodellering
  • Udførte tolkninger kan effektivt kvalitetssikres.
  • Mulighed for anvendelse af 3D-interpolation af data (se kap. 3.20 ”Interpolation af data”).

Ulemperne ved 3D-visualisering og –tolkning er følgende:

  • Det kræver tilvænning at arbejde med.

Tolkningssoftware er ikke endnu tilpasset danske forhold fuldt ud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *