3.31 Indarbejdelse af landskabsanalyse i den geologiske model

3.31.1 Generel beskrivelse

En landskabsanalyse bygger p√• topografiske data (se kap. 3.12 "Topografiske data") og kan bidrage med vigtige informationer til den geologiske model. Landskabsformerne er et produkt af de geologiske h√¶ndelser, der danner de geologiske legemer, og af erosionens efterf√łlgende p√•virkning. Landskaberne kan rumme v√¶rdifulde oplysninger om jordlagenes egenskaber og dermed bidrage med information, som de √łvrige datas√¶t ikke n√łdvendigvis kan bidrage med. Informationer fra landskabsanalysen er v√¶rdifulde for de geologiske tolkninger, og derfor er det vigtigt, at resultaterne af landskabsanalysen indarbejdes fuldt ud i den geologiske model.

Landskabsanalysen har til form√•l at uddrage mest mulig geologisk information af terr√¶net, og det b√łr sikres, at disse informationer kommer til at indg√• i de geologiske modeltolkninger p√• lige fod med de √łvrige geologiske data.

3.31.2 Fremgangsmåde

Ved landskabsanalysen kan der f.eks. være udpeget og afgrænset:

  • Geologiske legemer, s√• som smeltevandssletter, israndsbakker, iss√łbakker og terrassedannelser.
  • Landskabselementer dannet ved erosion, s√• som tunneldale, √•dale og kystskr√¶nter.
  • Delomr√•der med ensartede h√łjdekurvem√łnstre (se Figur 47).
  • Tilstedev√¶relse af s√łer, √•er og andre v√•domr√•der.

Disse elementer kan give information om den underliggende geologi, som derfor vil kunne indbygges i modellen. Ved denne proces, hvor der ses p√• sammenh√¶nge mellem landskabsformerne og de overfladen√¶re s√•vel som de dybereliggende lag, kan der i √łvrigt inddrages analyse og tolkning af √łvrige data, f.eks. jordartskort og boredata.

Ligeledes kan det v√¶re nyttigt at overf√łre udarbejdede topografiske delomr√•ders afgr√¶nsninger (se Figur 47) til de geologiske profiler. Forskellene i kurvebilledets udformning kan pege p√•, at den geologiske opbygning inden for omr√•det er forskellig. Hvis modelomr√•det kan inddeles i delomr√•der med markant forskellige kurvebilleder, vil disse afgr√¶nsninger kunne hj√¶lpe ved de geologiske tolkninger langs den geologiske models profiler. Formodningerne om forskelligartet geologi inden for delomr√•derne ‚Äď p√• baggrund af kurvebilledet - vil kunne efterpr√łves i de geologiske og geofysiske data. Afgr√¶nsningen mellem to topografiske delomr√•der kan eksempelvis udg√łre gr√¶nsen mellem et bakket glacialt landskab og en postglacial marin flade. Ud fra terr√¶nudformningen ved vi, hvor den geologiske gr√¶nse g√•r, og derfor kan den indtegnes p√• det geologiske profil ‚Äď ogs√• selvom der ikke findes √łvrige data lige ved afgr√¶nsningen.

Figur 47

Figur 47: Inddeling i topografiske delområder på baggrund af forskelle i kurvebillede. Fra /1/.

Iagttagelser af tilstedev√¶relsen af s√łer, moser, vandl√łb og andre v√•domr√•der p√• de topografiske kort kan anvendes i den geologiske model som en mulig indikator p√• forekomst af lerlag i de overfladen√¶re lag. Man kan st√• i den situation, at m√¶ngden af boredata og geofysiske data i et omr√•de er meget begr√¶nset, men her kan den topografiske analyse i mange tilf√¶lde bidrage med information om, hvorvidt den overfladen√¶re lagserie overvejende er sandet eller leret.

Detaljer i kurvebilledets udformning ‚Äď om skr√¶nterne i terr√¶net er stejle og furede eller ej, om der er kn√¶k og plateauer i landskabet eller lignende - kan pege p√• skift i karakteren af de overfladen√¶re jordlag.

Det gælder således om at samle alle de iagttagelser fra topografien, som indirekte beskriver lagserien. Dette har store fordele i områder med få data, men også i områder med god datadækning kan de topografiske informationer anvendes til præcisering af lagudbredelser og -sammenhænge.

3.31.3 Usikkerheder

Landskabsanalysen udg√łr en tolkning af landskabsformer og kurvebilleder, som kun indirekte afspejler de overfladen√¶re jordlag. Landskabsanalysens udpegninger af omr√•der med forskellige lagtyper skal derfor helst underst√łttes af andre datas√¶t, og har prim√¶rt til form√•l at bidrage med information til tolkningerne af andre data.

3.31.4 Referenceliste

/1/ Watertech 2004: Geologisk model og konceptuel hydrogeologisk model for Nyborg indsatsområde. Udarbejdet for Fyns Amt, juni 2004.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *