3.40 Det digitale slutprodukt

Rumlige geologiske modeller og hydrostratigrafiske modeller består grundlæggende af laggrænser og lag. Laggrænserne er normalt defineret af fladetolkningspunkter. Lagene er defineret som rummet mellem laggrænserne.

Mens de hydrostratigrafiske modeller er tolket i hele modelrummet, indeholder rumlige geologiske modeller b√•de lag og lagflader, der kun optr√¶der lokalt i modelrummet. Dette kan b√•de v√¶re fordi lagets fysiske udbredelse er begr√¶nset eller fordi lagets udbredelse ikke kendes. Laggr√¶nserne i den rumlige geologiske model og den hydrostratigrafiske model er grundl√¶ggende defineret af fladetolkningspunkter (se kap. 3.25 ‚ÄĚPunkttolkning‚ÄĚ) med tilh√łrende dokumentation og usikkerhedsvurderinger (se kap. 3.35 ‚ÄĚDokumentation‚ÄĚ og kap. 3.36 ‚ÄĚUsikkerhedsvurderinger‚ÄĚ). I nogle tilf√¶lde kan det dog v√¶re en fordel direkte at forme laggr√¶nserne ved hj√¶lp af gridmodellering (se kap. 3.29 ‚ÄĚGridmodellering‚ÄĚ). Her er der dog s√¶rlige krav til udf√łrlig dokumentation.

De digitale tolkningspunkter best√•r af forskellige typer (se kap. 3.25 ‚ÄĚPunkttolkning‚ÄĚ). F.eks. skelnes der mellem frie fladetolkningspunkter, som ikke er snappet til data og snappede fladetolkningspunkter, som er placeret pr√¶cist i f.eks. boringer.

Det digitale produkt består af:

 • Laggr√¶nser beskrevet ved
  • Fladetolkningspunkter af forskellig art
  • Grids
  • Udbredelse
  • Beskrivelse
  • Usikkerhed
 • Lag beskrevet ved
  • √ėvre og nedre laggr√¶nse
  • Udbredelse
  • Beskrivelse
  • Usikkerhed
 • Dokumentation af tolkninger/vurderinger og arbejdsgang knyttet til
  • Data
  • Tolkningspunkter
  • Grids
  • Profiler
  • Laggr√¶nser
  • Lagflader
  • Omr√•der
  • Hele modellen
 • Usikkerhedsanalyse
 • Beskrivelser af geologisk forst√•elsesmodel
 • Beskrivelser af baggrund for modellen

Desuden består det digitale slutprodukt af modelfiler fra det benyttede software, således at modellerne kan genåbnes og viderebearbejdes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *